Tokom 2018. i 2019. godine Udruženje građana Libero implementiralo je serija projekata čiji je cilj bilo pospešivanje participacije mladih u demokratskim procesima, rad na pomirenju i interkulturalnom dijalogu na Zapadnom Balkanu, kao i promocija evropskog građanstva, vrednosti, politika i integracija. Kroz naše aktivnosti, radionice, seminare, panele i razmene prošlo je više hiljada građana Beograda, Ljubljane, Brčkog, Skoplja, Prištine i ostalih gradova Balkana. Razvili smo, dizajnirali i besplatno distribuirali inovativne metodologije u formi vodiča za sprovođenje omladinskih razmena, uključivanje mladih u procese donošenja odluka kroz digitalne tehnologije, kao i za izgradnju kapaciteta omladinskih organizacija da postanu održive i orijentisane ka razvoju. U okviru naših projekata sproveli smo seriju interaktivnih kampanja na društvenim mrežama koje su dosegle više stotina hiljada ljudi u Srbiji, na Balkanu i ostatku Evrope.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI