Omladinski savet Srbije 2-og aprila 2012. pokrenuo je kampanju Izbori i učešće mladih. Učešće mladih, pravo glasa i učešće prilikom javnog odlučivanja su osnovna ljudska prava. Učešće mladih prilikom donošenja odluka omogućava mladima da njihovi interesi budu uzeti u obzir. Nije dovoljno što su prava mladih samo deklerativno zaštićena. Neopodna je borba kako ona bila zajamčena. Omladinski savet Srbije veruje da je vreme da (mi) mladi preuzmemo odgovornost za našu budućnost! Glas mladih mora da se čuje! Ukoliko govorite, razumete srpski proverite blog KOMS-a i pročitajte poruke srpskih omladinskih lidera http://koms.rs/glaszamlade/?page_id=2

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI