UG Libero će tokom 2020. i 2021. godine implementirati projekat „Razmeni! – podizanje kapaciteta za podršku omladinskim razmenama na lokalnom nivou“ koji je podržan od strane Fondacije Tempus i programa Erazmus+ Evropske unije. Cilj projekta je osnaživanje i obuka donosioca odluka na lokalnom nivou kako bi kroz uvid u primere dobre prakse izgradili svoje kapacitete za lobiranje za podršku projektima omladinskih razmene u svojim sredinama.
 
Ovaj projekat predstavlja najnoviju etapu procesa koji je od strane Libera vođen u proteklih 5 godina sa ciljem pružanja podrške organizacijama na lokalu kako bi postale održive i kako bi efikasnije organizaovale omladinske razmene i svoju aktivističku delatnost. U okviru projekta Conflict Transformers Network osnovana je mreža 20 organizacija iz 17 evropskih zemalja koje zajednički rade na jačanju aktivizma i transformaciji konflikata u postkonfliktnim društvima. Više od 70 lokalnih omladinskih organizacija prošlo je „MakeOver“ treninge za strateško upravljanje organizacijom koji im je pomogao da unaprede svoj rad. Metodologija razvijena za potrebe projekta „MakeOver“ besplatno je dostupna onlajn u vidu kursa kroz koji je do sad prošlo 5000 ljudi. Takođe, kroz naše projekte „Razmeni – ka regionalnoj saradnji i pomirenju“  i „Razmeni – ka saradnji i pomirenju“ aktivno smo radili i na izgradnji kapaciteta omladinskih organizacija, škola i organa lokalne samouprave kako bi efikasnije sprovodili omladinske. Kako bismo analizirali trenutne kapacitete lokalnih stejklohdera da se bave razmenema mladih urađena je analiza njihovih kapaciteta na uzorku od više od 100 organizacija i institucija. Na osnovu nalaza istraživanja osmišljena je metodologija za podizanje njihovog kapaciteta kroz koju je do sada prošlo 30 organizacija, škola i institucija, sa ciljem da ih do kraja 2020. godine bude još 70. Metodologija je do sada predstavljen i promovisan širom Regiona, i preko 1500 organizacija imalo je priliku da se upozna sa njom.  Kao rezultat naših aktivnosti memorandumi o saradnji potpisani izmedju 20 organizacija iz Srbije i sa Kosova*, postavivši osnovu za aktivniji rad na pomirenju ljudi iz dve zajednice. Sve aktivnosti Libera pratila je intenzivna promocijom na društvenim mrežama, tako da je do sada 300.000 mladih obuhvaćeno kampanjom koja ih poziva da učestvuju u omladinskim razmenama i doprinesu izgradnji mira i razumevanja među narodima Balkana i Evrope.
 
Glavna aktivnost u okviru aktuelnog projekta „Razmeni! – podizanje kapaciteta za podršku omladinskim razmenama na lokalnom nivou“ biće organizovanje studijske posete institucijama i organizacijama u Briselu. Predstavnici lokalnih institucija tamo će dobiti priliku da nauče više o značaju omladinskih razmena, načinima njihove implementacije kao i kako da rade na njihovoj promociji u svojoj zajednici. Očekujemo da će ova aktivnost biti realizovana do krajaj 2020. godine. 

 

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI