Eksterni MakeOver trening održan je u Solunu, Grčka, u periodu od 1. do 8. juna 2019. Organizovan je u okviru MakeOver projekta, podržanog od strane programa Erazmus +, a realizovale su ga partnerske organizacije iz Srbije, Belgije, Grčke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Italija, Crna Gora i sa Кosova*. Ovaj seminar za obuku predstavlja nastavak rada započetog na Internom MakeOver treningu, održanom u martu u Vršcu, tokom kojeg su naši polaznici učili o strateškom planiranju i upravljanju organizacijom.

Učesnici obuke za Eksterni MakeOver imali su priliku da rade sa predavačima i stručnjacima kako bi proširili svoje znanje i stekli nove veštine o kreiranju i primeni komunikacionih strategija. Tokom sedam dana ovog seminara polaznici su takođe radili na prilagođavanju i ažuriranju misije i vizije svojih organizacija, razvoju vizuelnog identitet, desinisanju ciljne grupe, kreiranju predloga vrednostii, efikasnom prikupljanju sredstava i uspostavljanju kanala komunikacije sa svojom ciljnim grupama. Sva ova obuka preduzima se radi pružanja podrške organizacijama da svoj rad učine efikasnijim, održivim i orijentisanim ka razvoju. Naši stručnjaci će im takođe pružiti mentorsku podršku u narednim mesecima kako bi im pomogli da primene znanje stečeno u okviru ovog projekta.

Znanja i veštine stečene u okviru ovog projekta biće besplatno dostupne svim zainteresovanim organizacijama, institucijama i pojedincima na veb lokaciji koja će uskoro biti objavljena. Pozivamo vas da nas pratite na našem putovanju u okviru koga ćemo izmeniti san vašeg tima i vaše organizacije!

Projekat MakeOver sufinansiran je od strane  programa „Erazmus+“ Evropske unije.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI