Pandemija kovida 19 izmestila je obrazovanje u onlajn sferu što je sa sobom donelo brojne probleme i izazove za sve aktere na polju formalnog i neformalnog obrazovanja u Srbiji. Iako su mnogi verovali da će nakon završetka pandemije onlajn obrazovanje biti “zaboravljeno”, sada postaje sve jasnije da će ono nastaviti da postoji i da će biti sve značajnije u budućnosti. Iz tog razloga od ključne je važnosti da se posveti pažnja načinima na koji se ono može učiniti kvalitetnijim. Uprkos napretku koji je ostvaren nakon inicijalnog šoka prilikom prelaska na onlajn rad brojni problemi kao što su nedovoljna tehnička pripremljenost nastavnika i edukatora, nedostatak interakcije, nezainteresovanost učenika i nepostojanje adekvatnih metoda za rad u digitalnom prostoru i dalje su sveprisutni. 


Kako bismo dali doprinos u prevazilaženju ovih izazova, razvili smo EduMikser platformu koja ima za cilj da učini onlajn obrazovanje zanimljivijim, interaktivnijim i sadržajnijim za sve. EduMikser to čini kroz obuke za nastavnike, učenike i omladinske radnike koje donose inovativne digitalne alate, interaktivne metodologije i praktične primere koji će osigurati kvalitetnu tranziciju iz tradicionalnog u onlajn obrazovanje.  


EduMikser obukama moguće je besplatno pristupiti na adresi edukacija.virtuelnopostajestvarnost.org.

Projekat „eduMikser“ podržan je od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope i Fridrih Nauman Fondacije za slobodu.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI