Tražimo omladinske radnike, zainteresovane strane i volontere da nas podrže u procesu identifikacije, analize i prioritizacije kvalitativnih elemenata istraživanja o najboljim praksama, postojećim politikama i trenutnim izazovima e-volontiranja

Volontiranje jača društvenu solidarnost, stvara mogućnosti za učenje, pruža mladim ljudima nove veštine i jača njihov osećaj pripadnosti društvu. Međutim, digitalizacija je značajno ubrzala strukturu omladinskih organizacija i njihovu perspektivu o volontiranju, dok su sami volonteri bili primorani da traže različite mogućnosti volontiranja, distancirajući se od tradicionalnih ličnih aktivnosti i aktivnosti na licu mesta.

Projekat „E-volontiranje – izgradnja onlajn volonterskog ekosistema“ ima za cilj da omogući transformaciju i promenu prakse transnacionalnog volontiranja, koristeći nove pristupe uvedene kroz održivi e-volonterski ekosistem. U prvoj fazi projekta održavamo događaj mapiranja uma za zainteresovane strane, sa ciljem da se identifikuju, analiziraju i daju prioriteti glavni akteri koji se bave e-volontiranjem, njihove specifičnosti kao ciljne grupe, postave osnove za sprovođenje istraživanja. za analizu politika, potreba i praksi međusektorskih aktera uključenih u onlajn volontiranje mladih.

Da bismo to uradili odlučili smo da sprovedemo istraživanje na 3 nivoa

  • Istraživanje trenutne situacije volontiranja onlajn i u realnom svetu
  • Prikupljanje iskustava i najboljih prakse zainteresovanih strana relevantnih za volontiranje
  • Mapiranje postojeće politike relevantne za volontiranje koje zahtevaju ažuriranje

O ČEMU SE RADI NA DOGAĐAJU

Na ovom događaju učesnici su pozvani da razmene ideje, identifikuju, analiziraju i daju prioritete elemenata kvaliteta istraživanja, uključujući glavne aktere, ljude i organizacije, koji utiču na e-volontiranje, specifičnosti ciljnih grupa, promotivne kanali, koncept istraživanja itd., kako bi se osiguralo da će prikupljeni dokazi pružiti adekvatne informacije koje će postaviti osnovu za analizu politika, potreba i praksi međusektorskih aktera uključenih u onlajn volontiranje mladih.

KO SE MOŽE PRIJAVITI

  • Omladinski radnici i zainteresovane strane sa iskustvom u onlajn ili uživo volontiranju.
  • Učesnici iz Srbije, Grčke, Španije, Francuske, Slovenije, Belgije (ili organizacija članica CI).
  • Ljudi voljni da ponude svoje znanje i stručnost i doprinesu formiranju bolje ere e-volontiranja.

KADA, GDE I KAKO?

Događaj će se održati u Beogradu, Srbija od 5.4.2023 do 8.4.2023, a radni jezik je engleski.

KAKO SE PRIJAVITI?

Možete se prijaviti popunjavanjem ovog formulara:

https://forms.gle/MgTL1AZ21jiYbjqJ8

Rok za prijavu: 20.3.2023, u 23:59 CET

PUTOVANJE I SMEŠTAJ

Organizatori će snositi sve troškove putovanja, smeštaja i hrane. Učesnici su u obavezi da koriste ekonomski najisplativija sredstva putovanja. Organizatori će pokriti putne troškove u skladu sa smernicama CONNECT International-a o nadoknadi putnih troškova, u zavisnosti od zemlje porekla.

Ako budete izabrani, dobićete dodatne informacije o datumima, rasporedu i tačnom mestu održavanja događaja.

* * *

Hajde da istražimo ovaj novi svet koji je digitalizacija otvorila, mapirajmo ga i pomozimo e-volonterima i organizacijama da optimizuju svoje iskustvo volontiranja u digitalnoj sferi!

Projekat „e-volontiranje“ finansira Erazmus+ program Evropske unije.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI