Fokus grupa u okviru projekta „Do (Not) Digitalize Me“ održana je u Beogradu 13. aprila 2021. Glavni cilj ovog projekta je otvoriti debatu o uticaju digitalizacije na omladinski rad i pomoći omladinskim organizacijama širom Evrope da odgovorno koriste digitalne alate i usluge. Ovaj projekat sprovodi međunarodna mreža CONNECT International, a organizaciju događaja fokus grupe u Beogradu podržao je Libero, kao jedan od njegovih članova.

Fokus grupi su prisustvovali mladi ljudi i predstavnici omladinskih organizacija koji su sa nama podelili kako je digitalizacija uticala na omladinski rad iz njihove perspektive. Predstavnici omladinskih organizacija predstavili su svoja iskustva sa korišćenjem digitalnih alata i transferom svog rada onlajn tokom COVID zaključavanja, dok su mladi govorili kako je digitalizacija promenila način na koji oni učestvuju u aktivnostima. Nalazi ove fokus grupe postaće deo istraživanja sprovedenog u okviru ovog projekta i koje će predstavljati polaznu osnovu za diskusiju o granicama digitalizacije omladinskog rada.

Projekat „Do (Not) Digitalize Me“ podržava Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI