Implementacija projekta Aktivistički servis započeta je sastankom zainteresovanih strana. Predstavnici kancelarija za mlade, đačkih parlamenata, profesora, nevladinih organizacija i trenera razgovarali su na temu razvoja onlajn baze podataka koja će biti glavni oslonac čitavog projekta. Za programera baze su sakupljene vredne ideje i komentari,  a svi učesnici sastanka biće obavešteni o napretku u razvoju baze. Sledeći korak u implementaciji projekta je trening za srednjoškolce koji će bazu promovisati. Trening će se održati u maju.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Evropskom omladinskom fondacijom Saveta Evrope, a sam sastanak je realizovan uz podršku Kancelarije za mlade Novi Beograd.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI