Spremni smo! Nakon treninga koji je upravo održan Aktivistički servisi su nam sve bliži. Učesnici/e treninga iz Obrenovca, Novog Beograda i Savskog venca razradili su svoje planove za promociju baze aktivista/kinja u svojim školama. Baza je još malo spremna i od septembra će se na jednom mestu sresti organizacije i mladi zainteresovani za aktivizam. Tako će organizacijama korišćenjem baze biti lakše da predstave svoje programe, a mladima da pronađu ono za šta su zainteresovani.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI