VESTI

DRUSTVENE MREZE

PROJEKTI

loc@l

INThROugh SPORT

Ova platforma je razvijena u okviru projekta „IN/ThROugh“ sa ciljem da ponudi prostor  sportskim klubovima i organizacijama za razmenu svojih znanja i iskustva kako bi edukaciju kroz sport iskoristili kao alat za promociju evropskih vrednosti i rešavanje gorućih problema.

loc@l

YouthEngage.net

Platforma YouthEngage.net razvijena je u okviru ACT projekta u cilju da omogući mladim ljudima da se aktiviraju, učestvuju u aktivnostima mobilnosti i učestvuju u oblikovanju omladisnkih programa. Organizacijama platforma omogućava da privuku nove učesnike svojih aktivnosti, unaprede način kako komuniciraju sa mladima i sprovode onlajn istraživanja.

Include me

THINK! Don’t hate

THINK! Don’t Hate platforma je mesto gde možete naučiti kako da efikasno radite na sprečavanju i borbi protiv govora mržnje na internetu kroz promovisanje kritičkog mišljenja među mladima. Platforma sadrži dva vodiča za izgradnju kapaciteta za borbu protiv govora mržnje kao i sistem vršnjačke podrške.

loc@l

EduMikser

EduMiker predstavlja kolekciju vodiča za unapređenje onlajn obrazovanja u Srbiji korišćenjem inovativnih metodologija i digitalnih alata. Razvijen je za nastavnike, studente i omladinske radnike.

loc@l

Exchange It

Cilj ovog projekta je da se organizacije osnaže za implementaciju omladinskih razmena u postkonfliktnim područjima i područjima u zamrznutim konfliktima, kao i da se poveća njihov kapacitet kroz platformu sa treninzima osmišljenim po njihovoj meri, mentorskom podrškom, umrežavanjem i ažurnim informacijama o određenoj temi.

Include me

MakeOver

Deleći sa Vama ekspertizu o strateškom planiranju, upravljanju zaposlenima i volonterima, načinu donošenja promene u Vašu organizaciju, upravljanju znanjem kao najvrednijem sredstvu u Vašoj organizaciji, upravljanju projektima i kreiranju strategije komunikacije, vodimo Vas na put INTERNE i EKSTERNE transformacije Vaše organizacije!

Aktiviraj se

yoUThILIZE

Ovaj vodič sadrži uputstva i metodologije koje lokalne uprave mogu iskoristiti za promociju e-demokratije među mladima na lokalnom nivou u cilju povećanja njihove participacije u donošenju odluka.

loc@l

ExchangeIt

Ovde možete preuzeti besplatni priručnik „Razmeni – Ka regionalnoj saradnji i pomirenju“. Ovaj vodič sadrži sve što vašoj organizaciji ili instituciji može zatrebati kako bi uspešno sproveli omladinsku razmenu i na taj način doprineli razvoju Zapadnog Balkana.

Virtual feels real

VIRTUELNO POSTAJE STVARNOST

Virtuelno postaje stvarnost je inicijativa započeta 2012. godine. UG Libero se tada pridružio evropskoj „No hate“ kampanji i postao je deo Nacionalnog saveta za borbu protiv govora mrznje. Tema digitalnog nasilja i rad na prevenciji istog postala je okosnica rada naše organizacije. U okviru ovog programa radimo sa decom i mladima, nastavnicima i timovima za borbu protiv nasilja nad decom.

Include me

INCLUDE ME

Osnovni cilj projekta „Include me“ je podizanje kapaciteta omladinskih radnika i organizacija kako bi mogli da kreiraju inovativne metode neformalnog obrazovanja koji će pomoći mladima sa nezadovoljavajućim uspehom u školi da ne napuste sistem formalnog obrazovanja, tržište rada i samo društvo.

Aktiviraj se

ODGOVORI.ORG

Odgovori.org je interaktivni onlajn mehanizam razvijen sa ciljem da pruži podršku omladinskim organizacijama u uključivanje mladih prilikom kreiranja omladinskih politika, programa i usluga. Na taj način želimo da osiguramo da se glas mladih sugrađana čuje prilikom donošenja odluka o stvarima koje ih se tiču kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

Lajkit

LAJKIT

Sve je počelo kada smo primetili jednu divnu činjenicu, da kada se smejemo ne treba nam tumačenje ili prevođenje, razumljivo je na svim jezicima i kulturama. Morate priznati da je to ono što nam svima treba – da se smejemo malo više dok učimo jedni o drugima. I to je ono što ćemo uraditi. Očekujemo od vas da ne budete samo posmatrač, nego i stvaralac. Trebalo bi da probate, jer je zabavno i lako!

loc@l

LOC@L

Stvaranjem LOC@L-a Libero je pokazao rešenost da dodatno doprinese napretku lokalnih zajednica koje su na putu ka EU. Na ovom mestu Libero će okupiti svoje partnere i njihovu ekspertizu na jednom mestu, iniciraće buduću saradnju i ponudiće priliku za uključivanje svima koji izraze želju da budu deo modernih, povezanih i rastućih lokalnih zajednica.

Genderality

GENDERALITY

Genderaliti je kampanja kao odgovor na rodno nasilje i diskriminaciju na mreži i „pravi“ posledice naših „virtuelnih“ akcije. Naš stav je da si ti, i slobodni ste da vas bude. Vaš virtuelni identitet nije manje važno od svog stvarnog identiteta – da ga grade, neguju ga, biti ti. Prečesto, virtuelni svet postaje platforma za zloupotrebe, a jedan nekažnjeno. Mi smo tu za borbu protiv da – i zato pokušavaju da dopru do vas.

COE
Evropska omladinska fondacija
Ministarstvo
Program "Evropa za građane i građanke"
BUM
Program "ERAZMUS+"
BUM
ACT projekat
BUM
RYCO