U hrvatskom gradu Varaždinu od 9. do 11. maja 2022. godine održan je peti transnacionalni sastanak u okviru projekta „INThROugh – snaga međusektorske sinergije obrazovanja i sporta“.

Ovaj sastanak je organizovan sa ciljem da se postave temelji i zaključuju sporazumi kojima će se uspostaviti mreža „INThROugh“ u cilju obezbeđivanja dugoročne međusektorske saradnje između partnerskih organizacija, sportskih klubova i lokalnih organa vlasti koje su učestvovale u realizaciji projekta. Zbog toga je u okviru ovog događaja potpisano i jasvno predstavljeno pismo o namerama između zainteresovanih strana uključenih u projekat. Takođe, u okviru skupa organizovana je manifestacija na otvorenom za mlade ljude, sportske trenere i edukatore. Ovaj događaj je pokazao prednosti korišćenja metodologija razvijenih u okviru projekta za integraciju sporta i obrazovanja kao alata za promovisanje evropskih vrednosti.

Pošto je ovaj sastanak bio poslednji koji je organizovan u okviru projekta INThROugh, on je takođe dao priliku partnerima da urade detaljnu evaluaciju ishoda i postignuća projekta, razgovaraju o pripremi završnog izveštaja i definišu detalje kampanje na društvenim medijima.

Projekat „INThROugh“ sufinansira Erazmus+ program Evropske unije.

COE
Council of Europe
EYF
European youth foundation
ERASMUS
ERASMUS+
Unicef
Unicef
DCI
DCI