VESTI

ACROSS Platforma je lansirana!

ACROSS Platforma je lansirana!

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo zvanično lansiranje internet stranice ACROSS projekta! Ova platforma stoji kao dokaz naše posvećenosti razvijanju društvene integracije kroz prizmu međugeneracijskog sporta. Pristupanjem internet stranici ACROSS projekta, dobijate...

Preporuke politika u okviru projekta “ACROSS”

Preporuke politika u okviru projekta “ACROSS”

Ove preporuke su deo projekta „ACROSS – Age: Connecting & Revitalizing through Sports“, koji je podržan od strane Erazmus+ programa Evropske unije. Reč je o kolektivnom radu Konzorcijuma projekta koji čine nevladine organizacije „Move It“ (Grčka), „Libero“...

DRUSTVENE MREZE

PROJEKTI

loc@l

INThROugh SPORT

Ova platforma je razvijena u okviru projekta „IN/ThROugh“ sa ciljem da ponudi prostor  sportskim klubovima i organizacijama za razmenu svojih znanja i iskustva kako bi edukaciju kroz sport iskoristili kao alat za promociju evropskih vrednosti i rešavanje gorućih problema.

loc@l

YouthEngage.net

Platforma YouthEngage.net razvijena je u okviru ACT projekta u cilju da omogući mladim ljudima da se aktiviraju, učestvuju u aktivnostima mobilnosti i učestvuju u oblikovanju omladisnkih programa. Organizacijama platforma omogućava da privuku nove učesnike svojih aktivnosti, unaprede način kako komuniciraju sa mladima i sprovode onlajn istraživanja.

Include me

THINK! Don’t hate

THINK! Don’t Hate platforma je mesto gde možete naučiti kako da efikasno radite na sprečavanju i borbi protiv govora mržnje na internetu kroz promovisanje kritičkog mišljenja među mladima. Platforma sadrži dva vodiča za izgradnju kapaciteta za borbu protiv govora mržnje kao i sistem vršnjačke podrške.

loc@l

EduMikser

EduMiker predstavlja kolekciju vodiča za unapređenje onlajn obrazovanja u Srbiji korišćenjem inovativnih metodologija i digitalnih alata. Razvijen je za nastavnike, studente i omladinske radnike.

loc@l

Exchange It

Cilj ovog projekta je da se organizacije osnaže za implementaciju omladinskih razmena u postkonfliktnim područjima i područjima u zamrznutim konfliktima, kao i da se poveća njihov kapacitet kroz platformu sa treninzima osmišljenim po njihovoj meri, mentorskom podrškom, umrežavanjem i ažurnim informacijama o određenoj temi.

Include me

MakeOver

Deleći sa Vama ekspertizu o strateškom planiranju, upravljanju zaposlenima i volonterima, načinu donošenja promene u Vašu organizaciju, upravljanju znanjem kao najvrednijem sredstvu u Vašoj organizaciji, upravljanju projektima i kreiranju strategije komunikacije, vodimo Vas na put INTERNE i EKSTERNE transformacije Vaše organizacije!

Aktiviraj se

yoUThILIZE

Ovaj vodič sadrži uputstva i metodologije koje lokalne uprave mogu iskoristiti za promociju e-demokratije među mladima na lokalnom nivou u cilju povećanja njihove participacije u donošenju odluka.

loc@l

ExchangeIt

Ovde možete preuzeti besplatni priručnik „Razmeni – Ka regionalnoj saradnji i pomirenju“. Ovaj vodič sadrži sve što vašoj organizaciji ili instituciji može zatrebati kako bi uspešno sproveli omladinsku razmenu i na taj način doprineli razvoju Zapadnog Balkana.

Virtual feels real

VIRTUELNO POSTAJE STVARNOST

Virtuelno postaje stvarnost je inicijativa započeta 2012. godine. UG Libero se tada pridružio evropskoj „No hate“ kampanji i postao je deo Nacionalnog saveta za borbu protiv govora mrznje. Tema digitalnog nasilja i rad na prevenciji istog postala je okosnica rada naše organizacije. U okviru ovog programa radimo sa decom i mladima, nastavnicima i timovima za borbu protiv nasilja nad decom.

Include me

INCLUDE ME

Osnovni cilj projekta „Include me“ je podizanje kapaciteta omladinskih radnika i organizacija kako bi mogli da kreiraju inovativne metode neformalnog obrazovanja koji će pomoći mladima sa nezadovoljavajućim uspehom u školi da ne napuste sistem formalnog obrazovanja, tržište rada i samo društvo.

Aktiviraj se

ODGOVORI.ORG

Odgovori.org je interaktivni onlajn mehanizam razvijen sa ciljem da pruži podršku omladinskim organizacijama u uključivanje mladih prilikom kreiranja omladinskih politika, programa i usluga. Na taj način želimo da osiguramo da se glas mladih sugrađana čuje prilikom donošenja odluka o stvarima koje ih se tiču kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

Lajkit

LAJKIT

Sve je počelo kada smo primetili jednu divnu činjenicu, da kada se smejemo ne treba nam tumačenje ili prevođenje, razumljivo je na svim jezicima i kulturama. Morate priznati da je to ono što nam svima treba – da se smejemo malo više dok učimo jedni o drugima. I to je ono što ćemo uraditi. Očekujemo od vas da ne budete samo posmatrač, nego i stvaralac. Trebalo bi da probate, jer je zabavno i lako!

loc@l

LOC@L

Stvaranjem LOC@L-a Libero je pokazao rešenost da dodatno doprinese napretku lokalnih zajednica koje su na putu ka EU. Na ovom mestu Libero će okupiti svoje partnere i njihovu ekspertizu na jednom mestu, iniciraće buduću saradnju i ponudiće priliku za uključivanje svima koji izraze želju da budu deo modernih, povezanih i rastućih lokalnih zajednica.

Genderality

GENDERALITY

Genderaliti je kampanja kao odgovor na rodno nasilje i diskriminaciju na mreži i „pravi“ posledice naših „virtuelnih“ akcije. Naš stav je da si ti, i slobodni ste da vas bude. Vaš virtuelni identitet nije manje važno od svog stvarnog identiteta – da ga grade, neguju ga, biti ti. Prečesto, virtuelni svet postaje platforma za zloupotrebe, a jedan nekažnjeno. Mi smo tu za borbu protiv da – i zato pokušavaju da dopru do vas.

COE
Evropska omladinska fondacija
Ministarstvo
Program "Evropa za građane i građanke"
BUM
Program "ERAZMUS+"
BUM
ACT projekat
BUM
RYCO