UG Libero poziva vas da se prijavite za učešće na treningu u okviru projekta Virtuelno postaje stvarnost. Ovaj trening namenjen je nastavnicima/ama srednjih škola i omladinskim radnicima/ama. koji su zainteresovani za temu podrške mladima da se izbore sa izazovima na Internetu.

Glavni cilj projekta je rad na postizanju višeg nivoa sigurnosti i tolerancije za mlade na internetu kroz podršku i osnaživanje nastavnika/ca srednjih škola da postanu deo “sigurnosne mreže” za mlade.

Mladi ljudi su sve svesniji da neke situacije sa kojima se suočavaju na internetu iziskuju uključivanje odraslih, ali se ustručavaju da im se obrate za pomoć jer znaju da ih odrasli neće često čak ni razumeti. Ovaj projekat nastao je nakon što su nam se na mnogim radionicama i treninzima mladi “žalili” na ovu situaciju.

Namera nam je da uz pomoć drugih omladinskih radnika pomognemo nastavnicima/ama srednjih škola da steknu neophodna znanja i veštine kako bi se aktivnije uključili u onlajn živote svojih učenika/ca, posebno kada je u pitanju njihova uloga podrške.

Ovaj projekat podržala je Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope.

Za sva pitanja molimo vas da nas kontaktirate na office@libero.org.rs.

 

Vreme: 24-27.5.2018. godine
Mesto: Beograd

Rok za prijavu: 30. april, 2018. godine

PREUZMITE POZIV ZA UČESNIKE:

Council of Europe
European youth foundation
ERASMUS+
Unicef
DCI